torture

การซ้อมทรมานคดีความมั่นคง ในสามจังหวัดชายแดนใต้: แด่ อับดุลเลาะ อีซอมูซอ ผู้จากไป

  หากพูดถึง “การซ้อมทรมาน” หลายคนที่ได้ยินคำนี้คงเกิดข้อสงสัยว่าการซ้อมทรมานคืออะไร เกี่ยวข้องกับ                                                คดีของนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ อย่างไร