Deprecated: jetpack_check_mobile used for an anonymous function is deprecated since version with no alternative available. in /home2/cp416512/public_html/naksit.net/wp-includes/functions.php on line 4723
ไต่สวนการตาย | | Human Rights Lawyers Association

ไต่สวนการตาย

เรียนรู้กระบวนการทางกฎหมายในกรณีวิสามัญฆาตกรรม ผ่านคดีวิสามัญฆาตกรรมชัยภูมิ ป่าแส

นายชัยภูมิ ป่าแส ถูกเจ้าหน้าที่ทหารที่อ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ทำให้เสียชีวิตหรือวิสามัญฆาตกรรมไปเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ซึ่งกรณีวิสามัญฆาตกรรมนั้นเป็นกรณีที่มีความซับซ้อน มีขั้นตอนหรือกระบวนการทางกฎหมายมากมายในการพิสูจน์ความจริงของความตาย รวมถึงพิสูจน์ความจริงในความบริสุทธิ์ของเจ้าหน้าที่และผู้ตายด้วย ซึ่งมีหน่วยงานของรัฐหลายส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนี้ จึงอยากชวนทุกท่านมาเรียนรู้กระบวนการยุติธรรมในกรณีวิสามัญฆาตกรรม ผ่านคดีวิสามัญฆาตกรรมชัยภูมิ ป่าแส

แจ้งข่าว : 16 ก.ย. 62 ศาลนัดพร้อมคดีครอบครัวชัยภูมิ ป่าแส ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกองทัพบก ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 16 กันยายน 2562 ศาลกำหนดนัดพร้อมเพื่อสืบพยานประเด็นโจทก์ทั้ง 9 ปาก เวลา 09.00 น. ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญสื่อมวลชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการพิจารณาคดีในศาลตามวันและเวลาดังกล่าว

You may have missed