นัดสืบพยานคดีนักวิจัยประเด็นแรงงานถูกบริษัทธรรมเกษตรฟ้องหมิ่นประมาท

นัดสืบพยานคดีนักวิจัยประเด็นแรงงานถูกบริษัทธรรมเกษตรฟ้องหมิ่นประมาท

นัดสืบพยานคดีนักวิจัยประเด็นแรงงานถูกบริษัทธรรมเกษตรฟ้องหมิ่นประมาท

เผยแพร่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562

วันที่ 26-30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก นัดสืบพยานโจทก์และจำเลยในคดี บริษัทธรรมเกษตร จำกัด ฟ้องคดีละเมิดเรียกค่าเสียหายเนื่องจากการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากับ นางสาวสุธารี วรรณศิริ นักวิจัยประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และศาลนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562

Summary bullet point

● ศาลแพ่ง ถ.รัชดาภิเษก นัดสืบพยานโจทก์และจำเลย คดีนางสาวสุธารี วรรณศิริ นักวิจัยประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ถูกบริษัทธรรมเกษตร จำกัด ฟ้องคดีละเมิดเรียกค่าเสียหายเนื่องจากการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา

● มูลเหตุคดีสืบเนื่องจาก นางสาวสุธารีได้เผยแพร่คลิปจากยูทูปซึ่งเป็นคลิปสัมภาษณ์อดีตลูกจ้างของบริษัทธรรมเกษตรฯซึ่งเป็นแรงงานข้ามชาติ สัญชาติเมียนมาร์ในประเด็นเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิแรงงาน

● บริษัทธรรมเกษตร จำกัด เป็นโจทก์ฟ้องทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา ต่อ อดีตลูกจ้างของตนเอง แรงงานข้ามชาติ รวมถึงบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ นักปกป้องสิทธิมนุษยชน นักข่าว ที่สื่อสารประเด็นการละเมิดสิทธิต่อสาธารณะมาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบันจำนวนมากว่า 10 คดี โดยได้แยกฟ้องต่อศาลตามสถานที่มูลคดีเกิดหลายจังหวัด

นางสาวสุธารี วรรณศิริ นักวิจัยประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ถูกแจ้งข้อหาทั้งคดีอาญาและคดีแพ่ง จากการเผยแพร่ทางทวิตเตอร์ส่วนตัวเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านแรงงานและการละเมิดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของแรงงานชาวเมียนมาร์จำนวน 14 คน ที่ใช้สิทธิตามกฎหมายเนื่องจากถูกบริษัทธรรมเกษตรละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน อันเป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

โดยข้อความที่เผยแพร่ลงในทวิตเตอร์ส่วนตัวของนางสาวสุธารี เป็นถ้อยคำพร้อมคำแปลภาษาไทยจากการให้สัมภาษณ์ของแรงงาน 3 ข้อความ คือ ข้อความแรกเป็นการรายงานว่ามีการนัดสอบคำให้การของแรงงานทั้ง 14 คน ข้อความต่อมา คือการนำคำสัมภาษณ์ของนายนัน โท แรงงานเมียนมาร์ ที่ให้สัมภาษณ์ว่า “เราไม่ได้ทำอะไรต่อบริษัท เราเพียงแค่เรียกร้องค่าจ้างรายวัน ที่เราสมควรได้รับ” และข้อความสุดท้าย กล่าวถึง การได้รับค่าจ้างในอัตรา 230 บาท ต่อวัน โดยแทบจะไม่มีวันหยุดและต้องทำงานตลอดเวลา ซึ่งข้อความนี้เป็นข้อความที่ล่ามแปลจากคำสัมภาษณ์นายนาน วิน แรงงานเมียนมาร์

ซึ่งนางสาวสุธารี กล่าวถึงเจตนาในการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเป็นการเผยแพร่ด้วยเจตนาสุจริต ไม่มีเจตนาหมิ่นประมาทบริษัท โดยต้องการให้เกิดการคุ้มครองสิทธิของบุคคล ทั้งสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นซึ่งได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ และสิทธิแรงงาน อันได้แก่ สิทธิแรงงาน สวัสดิการ และประโยชน์ต่างๆ ที่ลูกจ้างพึงได้รับตามที่กฎหมายแรงงาน และมาตรฐานการดำเนินธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนกำหนดไว้

สำหรับความคืบหน้าของคดีอาญา  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  บริษัทธรรมเกษตรได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลรวมพิจารณาคดีนางสาวสุธารีกับคดีที่บริษัทธรรมเกษตรได้ยื่นฟ้องแรงงานข้ามชาติ อดีตลูกจ้างของตนเอง ซึ่งถูกฟ้องในความผิดฐานหมิ่นประมาท ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 และมาตรา 328 ที่ศาลเดียวกัน[1]   ศาลสอบถามคู่ความแล้วไม่คัดค้าน จึงมีคำสั่งให้รวมพิจารณาในคดีหมายเลขดำที่ 3011/2561 โดยศาลอาญาได้กำหนดวันนัดพิจารณาคดีในระหว่างวันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นางสาวสุธารี ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว โดยนำหลักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวน 50,000 บาท และศาลมีคำสั่งอนุญาต และนัดให้มารายงานตัวในวันพิจารณาคดีนัดแรก คือวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ในส่วนของคดีแพ่ง หมายเลขดำที่ 6237/2561 ศาลแพ่งได้กำหนดนัดสืบพยานบริษัทธรรมเกษตร จำกัด (โจทก์) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 และนัดสืบพยานนางสาวสุธารี วรรณศิริ (จำเลย) วันที่ 28-30 สิงหาคม  พ.ศ. 2562 และศาลนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562

นอกจากการดำเนินคดีกับนางสาวสุธารีแล้ว บริษัทธรรมเกษตร จำกัดได้เป็นโจทก์ฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญาต่อแรงงานข้ามชาติ ซึ่งเป็นอดีตลูกจ้างของบริษัท นักปกป้องสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนอาจารย์มหาวิทยาลัย ที่นำประเด็นการละเมิดสิทธิดังกล่าวมาสื่อสารต่อสาธารณะ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน กว่า 17 คดี

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนขอเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการพิจารณาคดีตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้นและติดตามเรื่องราวที่ผ่านมาของคดีได้ที่ Facebook page: NSP LEGAL office หรือ Human Right Lawyers Association

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายสัญญา เอียดจงดี ทนายความ 087-589-4884

นางสาวคอรีเยาะ มานุแช ทนายความ 091-838-6265

ดาว์นโหลด คลิ้ก

[1] บริษัทธรรมเกษตร จำกัดได้ฟ้องคดีหมิ่นประมาททางอาญากับคนงานทั้ง 14 คน ทางหน่วยงานได้เผยแพร่วีดิโอเพื่อการรณรงค์ โดยมีการสัมภาษณ์นานวินและคนงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิแรงงาน และการถูกดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาททางอาญา และในระหว่างการแถลงข่าวซึ่งมีการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ และมีการสัมภาษณ์นายนาน วิน และนางสาวสุธารี วรรณศิริ อดีตผู้ชำนาญการด้านสิทธิมนุษยชนของฟอร์ตี้ฟายไรต์ ได้นำวีดิโอนี้ไปโพสต์ในทวิตเตอร์พร้อมความเห็นสามข้อความ