สนส. เชิญชวนผู้สนใจส่งบทความเชิงวิชาการหรืองานเขียนอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

สนส. เชิญชวนผู้สนใจส่งบทความเชิงวิชาการหรืองานเขียนอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

สนส. เชิญชวนผู้สนใจส่งบทความเชิงวิชาการหรืองานเขียนอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

    • สิทธิชุมชน
    • สิทธิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    • สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

รายละเอียดและเงื่อนไข

  1. สามารถส่งบทความได้ตลอดปี 
  2. ความยาว 3-5 หน้ากระดาษ A4 ฟอร์ต TH Sarabun New  ขนาด 16 
  3. บทความที่ได้รับการพิจารณาเผยแพร่บนเว็บไซต์สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) จะได้รับค่าตอบแทนบทความละ 500 บาท
  4. ผู้เขียนต้องยินยอมและอนุญาตให้ สนส. นำบทความไปเผยแพร่บนช่องทางต่างๆ ของ สนส. ได้ โดยไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้เขียน โดยทาง สนส. จะให้เครดิตแก่เจ้าของผลงาน

ส่งบทความ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ที่อยู่ 109 ซอยสิทธิชน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 02-275-3954