แถลงการณ์ ขอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุติการดำเนินคดีฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง

แถลงการณ์ ขอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุติการดำเนินคดีฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง

แถลงการณ์

ขอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุติการดำเนินคดีฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง

[English Below]

จากข่าวที่พนักงานสอบสวน สน.ปทุมวัน ได้ออกหมายเรียก นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในคดีอาญาที่ 691/2558 เนื่องจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)   โดยฝ่ายกฎหมายได้แจ้งความกล่าวหาว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ร่วมกันทำให้ปรากฎแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอื่นใด อันมิใช่เป็นการกระทำภายใต้ความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร หรือเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน ช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดหรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอันมิใช่ความผิดลหุโทษ เพื่อไม่ให้ต้องโทษ โดยให้พำนักแก่ผู้นั้น โดยซ่อนเร้น หรือช่วยเหลือผู้นั้นด้วยประการใด   เพื่อไม่ให้ถูกจับกุม อันเป็นความผิดตามมาตรา 116 และ 189 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และสั่งให้นายธนาธรไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาดังกล่าวในวันที่ 6 เมษายน 2562  ทั้งนี้หากมีการดำเนินคดี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจจะต้องถูกนำตัวขึ้นศาลทหาร

นอกจากนั้นยังปรากฎเป็นข่าวว่า คสช. ยังได้มอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมาย แจ้งความกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (กก.3 บก.ปอท) เพื่อเอาผิดกับเจ้าของเว็ปไซต์ http://futureforwardparty.org/ และหรือผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด โดยเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ออกหมายเรียก นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ให้ไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนในฐานะพยานเพราะเหตุ “ เป็นผู้อ่านแถลงการณ์ยุบพรรคไทยรักษาชาติและได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่เว็ปไซต์ http://futureforwardparty.org/”

ในทางกฎหมายข้อหาที่นายธนาธร ถูกกล่าวหา ซึ่งเกี่ยวเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่หน้า สน.ปทุมวัน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ที่ไปให้กำลังใจกลุ่มนักศึกษา NDM[1] เป็นเสรีภาพของประชาชนที่สามารถทำได้ และเหตุการณ์ในวันนั้นเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ดำเนินการใดๆกับประชาชนที่ไปรวมตัวกันที่หน้า สน.ปทุมวัน     ดังนั้น จึงไม่มีพฤติการณ์ใดที่จะเป็นความผิดตาม ม.116 ได้ ส่วนที่หลังจากที่เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวนักศึกษาในวันนั้นแล้ว นายธนาธรให้นายรังสิมันต์ขึ้นรถไปก็ไม่ได้เป็นการให้ที่พักพิงหรือช่วยเหลือผู้ต้องหาให้หลบหนีแต่อย่างใด

ทั้งนี้ การดำเนินคดีกับ นายธนาธร และนายปิยบุตร เกิดขึ้นหลังจากที่บุคคลทั้งสองได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะตัวแทนของพรรคอนาคตใหม่ที่ได้แสดงจุดยืน

ไม่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเห็นว่าเป็นการสืบทอดอำนาจของ คสช. และได้ประกาศนโยบายที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ให้เป็นประชาธิปไตย และปฏิรูปกองทัพ ซึ่งเป็นจุดยืนและนโยบายที่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนจำนวนมาก รวมทั้งกรณีที่หลังการเลือกตั้งบุคคลทั้งสองได้ตั้งข้อสงสัยต่อการทำงานของคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) หลายประการ

และได้ประกาศว่าจะเดินหน้าตรวจสอบการทำงานของ กกต. โดยมีการสื่อสารทางออนไลน์และมีผู้ติดตาม    และสนับสนุนเป็นจำนวนมากนั้น

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน องค์กรสิทธิมนุษยชนและบุคคลที่มีรายชื่อด้านล่างนี้ มีความเห็นว่า

  1. การประกาศจุดยืนทางการเมืองของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ และนายปิยบุตร แสงกนกกุล นั้นเป็นการดำเนินการโดยสงบ โดยมิได้ยุยงหรือสนับสนุนให้เกิดความรุนแรง จึงย่อมเป็นสิทธิอันชอบธรรม

ในสังคมประชาธิปไตยที่พึงกระทำได้ ทั้งเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 34 ที่กำหนดว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  การพูด    การเขียน  การพิมพ์  การโฆษณา  และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น”  ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ข้อ 19 และกติการระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองข้อบทที่ 19 ที่รัฐไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตาม

ดังนั้น จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลและ คสช. ยอมรับและเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ การสื่อสาร และตรวจสอบรัฐบาลดังกล่าว

  1. การที่ คชส. ได้แจ้งความดำเนินคดีต่อนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ และนายปิยบุตร แสงกนกกุล และบุคคลอื่นๆ อีกหลายกรณี โดยเฉพาะการที่หยิบยกกรณีเก่าที่เกิดขึ้นเมื่อ 4 ปีที่แล้ว (ปี 2558) มาดำเนินคดีหลังจากการเลือกตั้ง และตั้งข้อหาความผิดตามมาตรา 116 แห่งประมวลกฎหมายอาญา อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงในราชอาณาจักร ซึ่งทำให้นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ถูกสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ทหารและถูกพิจารณาคดีโดยศาลทหารตามประกาศและคำสั่ง คสช. ฉบับต่างๆ นั้น นอกจากอาจทำให้สังคมและนานาชาติเข้าใจไปได้ว่า คสช. กำลังใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือในการลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น อันเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยแล้ว อาจทำให้เข้าใจไปได้ว่า คสช. กำลังใช้การดำเนินคดีเพื่อกลั่นแกล้ง ข่มขู่ คุกคาม (Judicial Harassment)  ฝ่ายตรงข้ามหรือศัตรูทางการเมืองของตนด้วย

ดังนั้น จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลและ คสช. ยุติการดำเนินการดังกล่าว

  1. พวกเราเข้าใจและเห็นใจในความอึดอัดของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมภายใต้การปกครองโดย คสช. โดยเฉพาะพนักงานสอบสวน

ดังนั้น จึงขอให้กำลังใจพนักงานสอบสวนให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ เป็นอิสระ ไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจบงการของคนกลุ่มใด รวมทั้งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและผู้บริหารบางคนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยขอให้พนักงานสอบสวนใช้กฎหมายเพื่อผดุงความยุติธรรมและปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยไม่ยอมตกเป็นเครื่องมือของบุคคลกลุ่มใดที่มุ่งใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งทางการเมือง ทั้งนี้เพื่อร่วมกันฟื้นฟูกู้สถานะอันเสื่อมถอยของกระบวนการยุติธรรมกลับคืนมา

 

ด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

แถลงมา ณ วันที่ 5 เมษายน 2562

กรุงเทพมหานคร

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.)

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

ศูนย์กฎหมายสิทธิชุมชน

รัษฎา มนูรัษฎา               ทนายความ

สุรชัย ตรงงาม                ทนายความ

ณัฐาศิริ เบิร์กแมน            ทนายความ

ส.รัตนมณี พลกล้า           ทนายความ

ทิตศาสตร์ สุดแสน           ทนายความ

ศุภมาศ กัญญาภัคโภคิน    ทนายความ

วราภรณ์ อุทัยรังสี            ทนายความ

คอรีเยาะ มานุแช             ทนายความ

อิศสิยาภรณ์ อินทพันธุ์      นักกฎหมาย

ชฎาพร ชินบุตร               นักกฎหมาย

กามารียะห์ สาแล๊ะ           นักกฎหมาย

ภัทรานิษฐ์ เยาดำ              นักกฎหมาย

สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์  นักวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กฤษกร ศิลารักษ์              ที่ปรึกษาสมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล

ชุมาพร แต่งเกลี้ยง           นักกิจกรรมเพื่อสิทธิความหลากหลายทางเพศ

กุลกานต์ จินตกานนท์      นักกิจกรรมประเด็นผู้ใช้สารเสพติดหญิงและผู้ถูกคุมขัง

ธนกฤต โต้งฟ้า                กลุ่มเยาวคลิตี้ล่าง

พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ       นักสิทธิมนุษยชน

กิติศักดิ์ จันทร์ใหม่           ชุมชนนักกิจกรรมภาคเหนือ

อดิศร เกิดมงคล             นักกิจกรรมและนักวิจัยด้านสิทธิคนข้ามชาติ

สุมาลี โตกทอง              นักกิจกรรมเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม

ทฤษฎี สว่างยิ่ง               เครือข่ายสุขภาพและโอกาส

นาดา ไชยจิตต์  นักกิจกรรมเพื่อสิทธิมนุษยชนและความหลากหลายทางเพศ

ผศ.ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร

บดินทร์ สายแสง

ศรีสุดา ทรัพย์สิน

ณัฐธิดา ชูมาลัยวงค์

ธนพล แสงจันทร์

พงศธร กาพมณีย์

อำพร​ ​สังข์ทอง

——

[1] พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยพนักงานสอบสวน สน.ปทุมวัน ชี้แจงถึงการออกหมายเรียก นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ข้อหา ม.116 ฐานยุยงปลุกปั่นทำให้เกิดความกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน ว่า เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 58 เวลาประมาณ 22.00 น. เป็นการไปร่วมกับประชาชนอื่นๆ เพื่อให้กำลังใจกลุ่มนักศึกษาที่ถูกดำเนินคดีจากการออกมาทำกิจกรรม และการรับตัวรังสิมันต์ แหล่งที่มา ศรีวราห์ แจง การออกหมายเรียก ธนาธร ในข้อหายุยงปลุกปั่นฯ ไม่เกี่ยวกับเลือกตั้ง. [ออนไลน์] https://workpointnews.com/2019/04/03ศรีวราห์.

*****************************

Public Statement

The National Council for Peace and Order (NCPO) urged to stop prosecuting political opponents

It has been reported that the Pathumwan Police Station’s inquiry officers have summoned Mr. Thanathorn Juangroongruangkit, Leader of the Future Forward Party (FFP) to answer to charges in the criminal case no. 691/2558. It has stemmed from a report filed with the police by the National Council  for Peace and Order (NCPO)’s legal officer accusing Mr. Thanathorn Juangroongruangkit, Leader of the Future Forward Party (FFP), of  making an appearance to the public by words, writings or any other means which  is not an act within the purpose of the Constitution or for expressing an honest opinion or criticism in order  to raise unrest and disaffection amongst the people in a manner likely to cause disturbance in the country and assisting other persons who commit or are alleged of having committed an offence which is not a petty offence so that such persons may not be punished by giving them lodging, by hiding, or by assisting them by any means so that he may not be arrested, an offence against Sections 116 and 189 of the Penal Code. Mr. Thanathorn                  is expected to meet the inquiry officers to answer to the charges on 6 April 2019.

In the meantime, it has been reported that the NCPO has also authorized its legal officer to report  the case to the Technology Crime Suppression Division (TCSD) to hold culpable the owners of the website http://futureforwardparty.org/ or other individuals involved with the commission of the offence. On 27 March 2019, the Royal Thai Police has summoned Mr. Piyabutr Saengkanokkul, Secretary General of the Future Forward Party (FFP) to give evidence to the inquiry officers as a witness since he was the person who has reportedly “read a public statement about the dissolution of the Thai Raksa Chart Party and has disseminated such information through the website ‘http://futureforwardparty.org’”.

The charge against Mr. Thanathorn has stemmed from an incidence at the Pathumwan Police Station on 24 June 2015. He has gone there to show his solidarity with student activists who were members of the New Democracy Movement (NDM)[1] and it was an exercise of his freedom as a citizen. The police did not take action against the people who were gathered outside the police station and there was no circumstance which could be held as an offence against Section 116. That the officials have released the students from custody and how one of the students, Mr. Rangsiman, has been offered a ride by Mr. Thanathorn, could not be construed as an act of giving an alleged offender lodging or by assisting him to escape an arrest.

The criminal proceedings against Mr. Thanathorn Juangroongruangkit and Mr. Piyabutr Saengkanokkul have started after both have run as candidates of the Future Forward Party (FFP) for MP election during which time they have declared their stance against having Gen Prayuth Chan-ocha as the next Prime Minister, the act of which has been construed as an attempt by the NCPO to proliferate its power. Both have also declared their intention to amend and democratize the Constitution of the Kingdom of Thailand 2017 and to reform the army. Such proposition and policy have garnered massive support from the people. Also, in the aftermath of the election, both have cast their suspicions over several issues concerning the performance of the Election Commission of Thailand (ECT) and have declared their intention to press ahead with scrutinizing the ECT’s performance of duties. Such ideas have been conveyed and received by many followers and supporters.

The Human Rights Lawyers Association has these following opinions to share; 

  1. By declaring his political stand, Mr. Thanathorn Juangroongruangkit and Mr. Piyabutr Saengkanokkul have exercised their right peacefully without inciting or propagating any violence. It is a due right in a democracy and such right is recognized in the Constitution of the Kingdom of Thailand’s Section 34 which provides that “A person shall enjoy the liberty to express opinions, make speeches, write, print, publicize and express by other means.”, the Universal Declaration of Human Rights (UDHR)’s Article 19 to which Thailand is a state party and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)’s Article 19 with an obligation Thailand has to abide by.

Therefore, we urge the government and the NCPO to recognize and respect the right to freedom of expression, to criticize, to communicate and to hold the government accountable

  1. By pressing charges against Mr. Thanathorn Juangroongruangkit and Mr. Piyabutr Saengkanokkul as well as other individuals, particularly by picking out an incidence that happened more than four years ago (2015) to initiate a legal action against Mr. Thanathorn after the elections, and how he has to face sedition charge, an offence against Section 116 of the Penal Code, which is a felony against internal security and which obliges Mr. Thanathorn to be subject to an investigation by military authorities and to stand trial in the Military Court per the NCPO Announcements and Orders, could cajole international community to perceive the NCPO’s attempt as using the judicial process as a tool to muzzle the right to freedom of expression, a fundamental right in a democracy. Moreover, it could make them think NCPO is using criminal proceeding to intimidate and harass its political opponents.

Therefore, we urge that the government and NCPO stop doing such thing

  1. We understand and emphasize the frustration shared by officials involved with the judicial process under the rule of NCPO, particularly, the inquiry officials.

Therefore, we would like to show our solidarity with the inquiry officials and encourage them to continue to perform their duties, professionally and independently and not do anything at the behest of other groups including the National Council for Peace and Order (NCPO) and some high ranking officers in the Royal Thai Police. The inquiry officials should apply laws to ensure justice and protection of peoples rights and freedoms and refrain from being a tool for any group which aims to use judicial process as a tool to achieve political harassment. They are encouraged to become part of the effort to restore trust in the justice process.

With respect in human rights and human dignity

Issued on 5 April 2019

Bangkok

Human Rights Lawyers Association (HRLA)

Union for Civil Liberty (UCL)

ENLAW Foundation

Cross Cultural Foundation (CrCF)

Thai Lawyers for Human Rights (TLHR)

Community Rights Law Center

Ratsada Manuratsada                   Attorney

Surachai Trong-ngam                  Attorney

Nadthasiri Bergman                    Attorney

Sor.Rattanamanee Polkla             Attorney

Thittasat Sudsaen                        Attorney

Suppamat Kanyaphakphokin        Attorney

Waraporn Uthairangsi                 Attorney

Koreeyor Manuchae                      Attorney

Issariyaporn Inthaphan                Lawyer

Chadaporn Chinabutr                  Lawyer

Kamariyah Salae                         Lawyer

Phattharanit Yaodam                    Lawyer

Jaturong Boonyarattanasoontorn   Academician

Darunee Paisanpanichkul             Faculty of Law, Chiang Mai University

Songkrant Pongboonjun               Academician, Faculty of Law, Chiang Mai University

Kriddakorn Silarak                     Advisor to the Assembly of the Poor (AoP), the case of Pak Moon Dem

Chumaporn Taengkiang               LGBTQI activist

Kulkan Jintakanon                      Activist working with women drug user and women inmate

Thanakrit Tongfah                      Klity Lang Youth Group

Pornpen Khongkachonkiet           Human rights activist

Kittisak Janmai                           Northern Activist Community

Supachai Banthip                Women Help Women

Thissadee  Sawangying  Health and Opportunity Network (HON)

Adisorn Kerdmongkol  Activists and researchers in Migrant Working Group

Sumalee Tokthong        Activist for social justice

Nada Chaiyajit                Activists for human rights and gender diversity

Bordin Saisaeng

Srisuda Sapsin

Nattida Choomalaiwong

Amporn Sangthong

Phongsathon Kapmanee

Thanapon Sangchan

[1] According to the Deputy National Police Commissioner, Pol Gen Srivara Ransibrahmanakul, and inquiry officials of the Pathumwan Police Station, the summoning of the Leader of the Future Forward Party (FFP), Mr. Thanathorn Juangroongruangkit, per the offence against Section 116 or sedition has stemmed from his participating in a gathering on 24 June 2015 around 10.00pm with other people to show their solidarity with the student activists who were facing charges as a result of their activities and how Mr. Thanathorn has offered a ride to Mr. Rangsiman. Source: Srivara “The summoning of Thanahorn on sedition has nothing to do with the elections” (Online) https://workpointnews.com/2019/04/03ศรีวราห์.

download_English_version

download_Thai_version