สนส. รับสมัครเพื่อนร่วมงาน 1 ตำแหน่ง

สนส. รับสมัครเพื่อนร่วมงาน 1 ตำแหน่ง

รู้จักเราก่อน

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) หรือชื่อภาษาอังกฤษ Human Rights Lawyers Association (HRLA) เป็นองค์กรไม่แสวงหากำลัง ไม่ใช่องค์กรสังกัดรัฐ  องค์กรของเราก่อกำหนดขึ้นด้วยความต้องการร่วมกันของนักกฎหมาย/ทนายความ รวมถึงคนทำงานด้านสิทธิมนุษยชนกลุ่มหนึ่ง ที่ต้องการให้มีพื้นที่เชื่อมประสานและสนับสนุนการทำงานเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรม ความเป็นธรรมในสังคม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

องค์กรของเราก่อตั้งขึ้นในปี 2551 โดยจดทะเบียนเป็นองค์กรตามกฎหมายในปี 2556 สำหรับภารกิจของเรา เราให้ทำงานอยู่ 3 ด้านหลักๆ คือ 1) งานเสริมสร้างศักยภาพและเครือข่าย เพราะเราเชื่อว่าหากมีการร่วมมือกัน  จะช่วยให้มีพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงได้  คล้ายกับคำกล่าวที่ว่าคนเดียวหัวหาย หลายคนเพื่อนตายนั้นแหละ  2) งานคดียุทธศาสตร์  เป็นการใช้มาตรฐานทางกฎหมายและการดำเนินคดีเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านทัศนคติของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม แนวปฏิบัติ กฎหมายและนโยบายในภาพรวมที่สอดคล้องกับหลักนิติธรรม และหลักการด้านสิทธิมนุษยชน 3) งานข้อมูล วิชาการและงานสื่อสาร ซึ่งเป็นงานที่จำเป็นในการสนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

ปัจจุบัน เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับปัญหาในการใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือในการละเมิดสิทธิมนุษยชน  บางคนอาจจะเรียกสิ่งนี้ว่าการฟ้องคดีปิดปาก (SLAPPs) แต่บางคนอาจจะเรียกว่าการใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อคุกคาม (Judicial Harassment)  และอีกเรื่องที่เราให้ความสำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องสิทธิในกระบวยการยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะประเด็นการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม (Fair Trial) ซึ่งสำหรับประเทศไทย แม้กฎหมายจะค่อนข้างดูดี แต่ในทางปฏิบัติค่อนข้างจะถอยหลังเข้าคลอง เช่น เรื่องสิทธิที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว สิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ และอื่นๆอีกมากมาย

เราเลยอยากหาเพื่อนที่สนใจมาช่วยเราทำงานในประเด็นนี้ด้วยกัน

คุณสมบัติที่เราคาดหวัง

 1. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ กฏหมายก็ดี ไม่กฏหมายก็ได้ แต่คนที่ไม่จบกฎหมาย จะต้องมาเรียนรู้กฎหมายกับพวกเรา
 2. สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โดยเฉพาะ Microsoft word ,Microsoft excel ได้ดี และถ้าสามารถใช้งานโปรแกรมอื่น เช่น พวกโปรแกรมด้านกราฟฟิกได้ก็จะดีมาก แต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะ ไม่ต้องกังวล
 3. ตั้งคำถามเป็น เขียนหนังสือได้ ถ้ามีตัวอย่างงานเขียน อยากให้ส่งมาให้เราดูหน่อย เพราะมันจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาของเราด้วย
 4. ถ้ามีทักษะด้านภาษาอังกฤษด้วยก็จะดี แต่ไม่มีก็ไม่เป็นไร ถ้าคุณเจ๋งจริงเราก็อยากได้มาร่วมทีมแหละ
 5. ขยันและอดทน บางครั้งอาจจะพบเจอกับความยากลำบาก เช่น คุณอาจจะต้องทำงานในวันหยุดปกติที่ผู้คนเขาหยุดไปเที่ยวกัน  คุณอาจจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดและพื้นที่ที่ขาดสิ่งอำนวยความสะดวก คุณอาจจะพบกับการกดดันจากสถานการณ์และผู้คน  ความขยันและอดทนจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น แต่ไม่ถึงกับต้องจำทนนะ มีปัญหาอะไรเราพูดกันได้แบบตรงๆได้ตลอด

ต่อไปนี้ไม่ใช่คุณสมบัติที่จำเป็น แต่ถ้ามี มันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานและทำให้พวกเราทำงานด้วยกันได้ง่ายขึ้น

 1. ถ้าคุณเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มันอาจจะช่วยทำให้บรรยากาศการทำงานของเราดีขึ้นมาก แต่ไม่ต้องถึงขั้นพูดตลอดเวลาก็ได้นะ
 2. เปิดกว้างและสนใจที่จะเรียนรู้เรื่องต่างๆอยู่เสมอ งานขององค์กรเรา เป็นการทำงานในเชิงการเคลื่อนไหวเพื่อการสร้างการเปลี่ยนแปลง เราจำเป็นต้องการองค์ความรู้ที่ใหม่ๆและหลากหลายมาสนับสนุนการทำงาน
 3. มีความคิดสร้างสรรค์ บางครั้งเราก็ต้องการความคิดและวิธีการใหม่ๆในการทำงานเพื่อให้งานของเราบรรลุผล
 4. มีทัศนคติที่ดีต่อการแสดงความคิดเห็นและการถกเถียง เราอยากให้คุณกล้าแสดงความคิดเห็น ในขณะเดียวกันก็อยากให้รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของคนอื่น
 5. มีทัศนคติที่ดีต่อเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือไม่ก็เปิดกว้างพร้อมที่จะเรียนรู้ไปด้วยกัน
 6. ถ่ายรูป ตัดต่อวีดีโอได้ แต่ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะ อย่ากังวล
 7. เรายินดีรับนักศึกษาจบใหม่

บทบาทหน้าที่ เอาหลักๆแล้วกันนะ เพราะงานของเรายืดหยุ่นสูงพอสมควรขึ้นอยู่กับสถานการณ์

 1. ประสานงานกับผู้คนได้ดี ทั้งกับสมาชิกของเราที่เป็นนักกฎหมาย/ทนายความ องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม
 2. ทำงานเกี่ยวกับการจัดการประชุมได้ เช่น จองสถานที่ ฯลฯ
 3. ทำงานเขียนเพื่อการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น ข่าว บทสัมภาษณ์ บทความ รายงาน ฯลฯ
 4. ทำงานข้อมูล เช่น ค้นคว้า รวบรวม บันทึก สัมภาษณ์ ฯลฯ เพื่อสนับสนุนการทำงาน โดยเฉพาะในประเด็นกระบวนการยุติธรรม
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. เราพยายามจะเป็นองค์กรที่ให้คุณได้เรียนรู้และเติบโตไปด้วย ดังนั้น หากคุณสนใจงานอื่นขององค์กรที่ไม่ใช่งานหลัก เช่น คุณจบกฎหมายมาและอยากทำงานคดี เราก็ยินดีที่จะส่งเสริมให้คุณเรียนรู้ในงานคดี แต่มีเงื่อนไขว่าคุณก็ต้องบริหารจัดการให้ดี เพื่อไม่ให้กระทบหน้าที่หลัก

ระยะเวลาการจ้าง

ตามระยะเวลาของโครงการ (1 ปี)

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

 1. เงินเดือนตามโครงสร้างองค์กร เริ่มต้นที่ 18,000 บาท ต่อเดือน
 2. มีประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 3. การหยุดและการลาเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน สำหรับวันทำงานนั้น ปกติเราจะทำงานอาทิตย์ละ 5 วัน (จันทร์ – ศุกร์) แต่บ่อยครั้งเรามีความจำเป็นต้องทำงานในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ หากมีการทำงานในวันหยุด คุณสามารถจะหยุดชดเชยในวันทำงานปกติได้

เริ่มปฏิบัติงาน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

การสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2561

วิธีการสมัคร: รบกวนเขียนจดหมายแนะนำตัว พร้อมส่งสิ่งที่คุณคิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการพิจารณาคัดเลือก อาทิ ประวัติการทำงาน ทำกิจกรรม ฯลฯ มาที่ อีเมล hrla2008@gmail.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0918729025 (เต้ยเอง)

การสัมภาษณ์และแจ้งผล

เราจะคัดเลือกผู้สมัครรอบแรกจากเอกสารที่ผู้สมัครส่งมา ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะได้รับการติดต่อเชิญมาสัมภาษณ์ต่อไป