สนส. เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการ 1 อัตรา

สนส. เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน 

       ตำแหน่งผู้อำนวยการ 1 อัตรา

คุณสมบัติ

  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
  2. มีความรู้ความเข้าใจ และแรงบันดาลใจในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชน และกระบวนการยุติธรรม
  3. มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนางาน และพัฒนาองค์กร
  4. มีความคิดสร้างสรรค์  ทำงานแบบมีส่วนร่วม
  5. ทำงานแบบเต็มเวลาและสามารถเดินทางไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้
  6. สามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานบริหารจัดการโครงการหรือองค์กรตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

บทบาทและความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. คิดริเริ่ม จัดทำแผนงาน และบริหารโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ สนส.และที่ประชุมใหญ่สนส.
  2. ส่งเสริมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกของสมาคม เจ้าหน้าที่ และเครือข่ายที่ทำงานร่วมกัน
  3. สื่อสารต่อสาธารณะ และประสานงานกับหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

การสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

โดยส่งรายละเอียดประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน/กิจกรรม  มาที่ อีเมล hrla2008@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม