ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112

ใบแจ้งข่าว : ฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้น คดีเรียกค่าเสียหายจากการละเลยล่าช้าของเจ้าหน้าที่รัฐ  กรณีการเสียชีวิตในเรือนจำของ นายอำพล ตั้งนพกุล 

  วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ศาลแพ่งรัชดามีนัดฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้น ในคดีหมายเลขดำที่ พ 2256/2558 ระหว่าง นางรสมาลิน ตั้งนพกุล โจทก์ กับ กรมราชทัณฑ์ จำเลย กรณีนายอำพล ตั้งนพกุล หรือ “อากง” จำเลยในคดีอาญาซึ่งเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เพราะเหตุเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมราชทัณฑ์ละเลยเพิกเฉยต่อหน้าที่ในการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ต้องขัง จึงขอเชิญสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น คดีนี้นางรสมาลิน ตั้งนพกุล ภรรยาอากง ได้มอบอำนาจให้ทนายความฟ้องกรมราชทัณฑ์ต่อศาลปกครอง จากกรณีที่นายอำพลหรืออากงเสียชีวิตในระหว่างการเตรียมการเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษณ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ซึ่งเป็นการเสียชีวิตเนื่องจากการละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร หรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภายใต้สังกัดของกรมราชทัณฑ์ โดยกำหนดให้ชำระค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 2,225,250 บาท และดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ต่อมาศาลปกครองได้โอนคดีไปยังศาลยุติธรรม และคดีนี้ศาลแพ่งรัชดาได้สืบพยานเมื่อวันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา รายละเอียดเพิ่มเติม http://prachatai.com/journal/2012/12/44270 https://www.facebook.com/naksit.org/photos/a.135675933167580.26339.115427115192462/1093239647411199/?type=3&theater […]