เชิญร่วมงาน เสวนาวิชาการวิเคราะห์การรับฟังพยานหลักฐานของศาลในคดีอาญาผ่านคดีฆาตกรรมอำพรางวัยรุ่นกาฬสินธุ์ช่วงรัฐบาลประกาศนโยบายทำสงครามกับยาเสพติด วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-12.30 น.

เชิญร่วมงาน เสวนาวิชาการวิเคราะห์การรับฟังพยานหลักฐานของศาลในคดีอาญาผ่านคดีฆาตกรรมอำพรางวัยรุ่นกาฬสินธุ์ช่วงรัฐบาลประกาศนโยบายทำสงครามกับยาเสพติด วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-12.30 น.

กำหนดการโครงการเสวนาวิชาการ

“วิเคราะห์การรับฟังพยานหลักฐานของศาลในคดีอาญาผ่านคดีฆาตกรรมอำพรางวัยรุ่นกาฬสินธุ์ช่วงรัฐบาลประกาศนโยบายทำสงครามกับยาเสพติด”

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-12.30 น

ณ ห้อง 211 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

08.00 น.                   ลงทะเบียน

08.30 – 08.45 น.      กล่าวเปิดงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

                               โดย นายรัษฏา มนูรัษฏา อุปนายกสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

                               และ คณะทำงาน สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

08.45 – 09.30 น.      นำเสนอข้อมูลสรุปเกี่ยวกับคดี คำพิพากษาและความเห็นเบื้องต้น

                                ดำเนินรายการโดยนางสาวพูนสุข พูนสุขเจริญ ทนายความ

                                ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

                                – พันเอก ปิยะวัฒก์ กิ่งเกตุ อดีต ผู้บัญชาการสำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ

                                  กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)

                                – นายรัษฏา มนูรัษฏา คณะทำงาน สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

                                – นางพิกุล พรหมจันทร์ ตัวแทนญาติผู้เสียหาย

09.30 – 11.30 น.       ความเห็นทางวิชาการต่อคำพิพากษา

                                  ดำเนินรายการโดยนางสาวพูนสุข พูนสุขเจริญ ทนายความ

                                  ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

                                 – นายสมชาย หอมลออ ประธานมูลนิธิสิทธิมนุษยชน

                                   และการพัฒนาและทนายความด้านสิทธิมนุษยชน

                                 – พันตำรวจเอก วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร

                                 เครือข่ายติดตามการปฏิรูปตำรวจ อดีตรองผู้บังคับการจเรตำรวจ

                                 – อัยการรุจ เขื่อนสุวรรณ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีค้ามนุษย์

                                 – อัยการน้ำแท้ มีบุญสล้าง อัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์

                                   และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดกาญจนบุรี

                                 – นักวิชาการด้านกฎหมาย คณะนิติศาสตร์

                                    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)*

11.30 – 12.00 น.         เปิดให้ผู้เข้าร่วมได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็น

12.00 – 12.30 น.        สรุปและกล่าวปิดงาน โดยนายรัษฏา มนูรัษฏา อุปนายก

                                   สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน และคณะทำงาน สภาทนายความ

                                   พระบรมราชูปถัมภ์

หมายเหตุ            กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง และวิทยากรรอการยืนยัน*

Download รายละเอียดเพิ่มเติม