เสวนา

CU See Your Rights An exhibition on human rights กิจกรรมต่างๆ กับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน

ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมาสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม CU See Your Rights An exhibition on human rights ใต้อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการจัดแสดงผลงานจาก Thaiconsent และงานเสวนาให้หัวข้อ “สิทธิและเสรีภาพในรั้วมหาลัย”  ร่วมเสวนาโดย ผศ.ดร.วาสนา  วงศ์สุรวัฒน์, พรรณิการ์  วานิช, ณัฏฐา  มหัทธนา และพบกับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ อาทิ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม , iLaw Amnesty International Thailand Friedrich – Ebert – Stiftung , มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์  เป็นต้น มาทำความรู้จักกับองค์กรที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนเหล่านั้นดีกว่า … มูลนิธิผสานวัฒนธรรม หรือ Cross Cultural Foundation (CrCF) กับกิจกรรม  Save your […]