งานเสวนาทางกฎหมาย เรื่อง“คืนคำพิพากษาให้ผู้พิพากษา คืนความยุติธรรมให้ประชาชน”

งานเสวนาทางกฎหมาย เรื่อง“คืนคำพิพากษาให้ผู้พิพากษา คืนความยุติธรรมให้ประชาชน”

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 11/10/2019
1:00 pm - 4:30 pm

Categories No Categories


ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนาทางกฎหมาย เรื่อง“คืนคำพิพากษาให้ผู้พิพากษา คืนความยุติธรรมให้ประชาชน” วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องจิตติ ติงศภัทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ตามที่มีเหตุการณ์เผยแพร่คำแถลงการณ์ของนายคณากร เพียรชนะ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดยะลา โดยมีเนื้อหาสำคัญกล่าวถึงการถูกแทรกแซงกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดี รวมไปถึงการกล่าวถึงสภาวะการณ์ที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาพิพากษาคดีและการรับฟังพยานหลักฐานของศาล จากพยานหลักฐานหรือการรับสารภาพของจำเลยที่เกิดขึ้นขณะที่จำเลยถูกควบคุมตัวเป็นระยะเวลานานภายใต้กฎหมายพิเศษ

จากเหตุการณ์ดังกล่าว เป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนให้ความสนใจ และเกิดการตั้งคำถามถึงเรื่องความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษา การรับฟังพยานหลักฐานและการพิพากษาคดีของศาลในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้กฎหมายพิเศษ และการตั้งคำถามถึงเรื่องการใช้อำนาจพิเศษของเจ้าหน้าที่รัฐด้วย

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CRCF) และ iLaw จัดงานเสวนาทางกฎหมาย จึงอยากเชิญชวนผู้ที่สนใจมาหาคำตอบร่วมกันในงานเสวนาทางกฎหมาย เรื่อง “คืนคำพิพากษาให้ผู้พิพากษา คืนความยุติธรรมให้ประชาชน” ตามวันและเวลาดังกล่าว

กำหนดการ


12.30 น. ลงทะเบียน

13.00 – 13.15 น. กล่าวเปิดงานและชี้แจงวัตถุประสงค์
โดย พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CRCF)
.
13.15 – 13.30 น. ข้อเสนอแนะจากภาคประชาสังคมต่อปัญหาที่สะท้อนจากคำแถลงการณ์ของคณากร เพียรชนะ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดยะลา
โดย ณัฐาศิริ เบิร์กแมน ผู้อำนวยการสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.)

13.30 – 16.00 น. เสวนาเรื่อง “คืนคำพิพากษาให้ผู้พิพากษา คืนความยุติธรรมให้ประชาชน”

– ข้อเท็จจริงในคดีและประสบการณ์การต่อสู้ “คดีสำคัญ” ในพื้นที่ขัดแย้ง โดย อับดุลเลาะห์ หะยีอาบู ทนายความจำเลยคดีหมายเลขดำที่ 3428/2561 ศาลจังหวัดยะลา

– หลักความเป็นอิสระของตุลาการในทางสากล โดย สัณหวรรณ ศรีสด จากคณะกรรมการนิติศาสตร์สากล (ICJ)

– พระธรรมนูญศาลยุติธรรม กับระเบียบการส่งร่างคำพิพากษาให้อธิบดีผู้พิพากษาภาคตรวจ โดย สมลักษณ์ จัดกระบวนพล อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา

– หลักการรับฟังพยานหลักฐานของผู้พิพากษาในคดีอาญา
โดย ผศ.ดร.รณกรณ์ บุญมี อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– ภาพรวมสถานการณ์กฎหมายพิเศษ กับกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดชายแดนใต้ โดย อับดุลกอฮาร์ อาแวปูเตะ ทนายความ มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม

ดำเนินรายการโดย ยิ่งชีพ อัชฌานนท์

16.00 – 16.15 น. เปิดวงเสวนา แสดงความคิดเห็นและตอบคำถาม

16.15 – 16.30 น. สรุปและปิดวงเสวนา

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ : https://forms.gle/neES5TqGLmRoKpGp8