งานเสวนาทางกฎหมาย เรื่อง“คืนคำพิพากษาให้ผู้พิพากษา คืนความยุติธรรมให้ประชาชน”

11/10/2019 @ 1:00 pm – 4:30 pm – ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนาทางกฎหมาย เรื่อง“คืนคำพิพากษาให้ผู้พิพากษา คืนความยุติธรรมให้ประชาชน” วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องจิตติ ติงศภัทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ตามที่มีเหตุการณ์เผยแพร่คำแถลงการณ์ของนายคณากร เพียรชนะ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดยะลา โดยมีเนื้อหาสำคัญกล่าวถึงการถูกแทรกแซงกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดี รวมไปถึงการกล่าวถึงสภาวะการณ์ที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาพิพากษาคดีและการรับฟังพยานหลักฐานของศาล จากพยานหลักฐานหรือการรับสารภาพของจำเลยที่เกิดขึ้นขณะที่จำเลยถูกควบคุมตัวเป็นระยะเวลานานภายใต้กฎหมายพิเศษ จากเหตุการณ์ดังกล่าว เป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนให้ความสนใจ และเกิดการตั้งคำถามถึงเรื่องความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษา การรับฟังพยานหลักฐานและการพิพากษาคดีของศาลในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้กฎหมายพิเศษ และการตั้งคำถามถึงเรื่องการใช้อำนาจพิเศษของเจ้าหน้าที่รัฐด้วย สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CRCF) และ iLaw จัดงานเสวนาทางกฎหมาย จึงอยากเชิญชวนผู้ที่สนใจมาหาคำตอบร่วมกันในงานเสวนาทางกฎหมาย เรื่อง “คืนคำพิพากษาให้ผู้พิพากษา คืนความยุติธรรมให้ประชาชน” ตามวันและเวลาดังกล่าว กำหนดการ 12.30 น. ลงทะเบียน 13.00 – 13.15 น. กล่าวเปิดงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ โดย พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม […]