HRLAxMember

มหากาพย์ ไม่ห้าม แต่ไม่คุ้มครอง ทนายความหญิงสวมกางเกง

กฎหมายหรือข้อบังคับ ต้องพัฒนาตาม​ความจำเป็นแห่งสภาพของสังคม ทว่าจวบจนปัจจุบัน ทนายความหญิงยังคงต้องสวมกระโปรงว่าความตามข้อบังคับเมื่อ 35 ปีก่อนเท่านั้น เนื่องจากสภาทนายความฯ ได้ตีความแล้วว่า ตามข้อบังคับไม่ได้ห้ามทนายความหญิงสวมกางเกง ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลอันสมควรแต่ประการใด ต้องแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว?

สนส. เปิดตัววารสารออนไลน์ภายใต้ชื่อ “The Naksit Letter” สรุปกิจกรรม 3 เดือน 

“เพราะการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาองค์กร”  สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) มีการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่มากขึ้น และมีบทบาทที่ชัดเจนยิ่งขึ้น สนส. จึงเปิดตัววารสารราย 3 เดือน ฉบับใหม่ ภายใต้ชื่อ “The Naksit Letter” เพื่อให้สมาชิกและผู้ที่สนใจได้ติดตามข่าวสาร กิจกรรม และการทำงานของ สนส. โดยจัดทำเป็นวารสารออนไลน์ที่ทุกคนสามารถเปิดอ่านได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ วารสารดังกล่าว ยังเปิดเป็นพื้นที่ในการรับสมัครสมาชิก สนส. อีกด้วย หากท่านใดเป็นผู้ที่สนใจหรือทำงานด้านสิทธิมนุษยชน และสิทธิในกระบวนการยุติธรรม สามารถสมัครเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้เช่นกัน   [pdf-embedder url=”https://naksit.net/wp-content/uploads/2020/11/the-naksit-letter-vol1_compressed-2.pdf” title=”the-naksit-letter-vol1_compressed”]        

[HRLAxMember] ข้อบังคับแต่งกายทนายความ ไม่ห้าม = ไม่ผิด จริงหรอ?

บทสัมภาษณ์วันนี้ ชวนพูดคุยประเด็น “ข้อบังคับแต่งกายทนายความ ไม่ห้าม = ไม่ผิด จริงหรอ?” กับ พูนสุข พูนสุขเจริญ 

พูนสุข พูนสุขเจริญ หรือ “เม” จากอาสาสมัครนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนของเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน สู่การเป็นสมาชิกสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน