“เพราะการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาองค์กร” 

สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) มีการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่มากขึ้น และมีบทบาทที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

สนส. จึงเปิดตัววารสารราย 3 เดือน ฉบับใหม่ ภายใต้ชื่อ “The Naksit Letter” เพื่อให้สมาชิกและผู้ที่สนใจได้ติดตามข่าวสาร กิจกรรม และการทำงานของ สนส. โดยจัดทำเป็นวารสารออนไลน์ที่ทุกคนสามารถเปิดอ่านได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

นอกจากนี้ วารสารดังกล่าว ยังเปิดเป็นพื้นที่ในการรับสมัครสมาชิก สนส. อีกด้วย หากท่านใดเป็นผู้ที่สนใจหรือทำงานด้านสิทธิมนุษยชน และสิทธิในกระบวนการยุติธรรม สามารถสมัครเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้เช่นกัน

 

the-naksit-letter-vol1_compressed

 

 

 

 

สนส. เปิดตัววารสารออนไลน์ภายใต้ชื่อ “The Naksit Letter” สรุปกิจกรรม 3 เดือน 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!