คดีนักข่าว Voice TV ถูกบริษัทฟาร์มไก่ฟ้องหมิ่นประมาท กรณีทวิตข้อความเกี่ยวกับคดีแรงงานฟาร์มไก่ 14 คน


3 comments

ข้อเท็จจริงคดี

คดีนี้เป็นคดีที่นางสาวสุชาณี รุ่งเหมือนพร หรือ นางสุชาณี คลัวเทรอ นักข่าวถูก บริษัทธรรมเกษตร โดยนายชาญชัย เพิ่มผล ผู้รับมอบอำนาจ ยื่นฟ้องเป็นคดีหมายเลขดำที่ อ.118/2562 ต่อศาลจังหวัดลพบุรี ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 และมาตรา 328 โดยมีมูลเหตุมาจากในระหว่างที่นางสาวสุชาณีฯ เป็นนักข่าวอยู่สำนักข่าว Voice TV และได้มีการติดตามรายงานข่าวการละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติในภาคการเกษตร และได้เผยแพร่ข้อความเพื่อประกาศข่าวสารในทวิตเตอร์ โดยเผยแพร่ข้อความต่อจากนายอานดี้ ฮอลล์ อดีตที่ปรึกษาเครือข่ายด้านสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN) ในวันที่ 14 กันยายน 2560 ว่า “ศาลสูงสุดมีคำสั่งให้เจ้าของฟาร์มเลี้ยงไก่ จ.ลพบุรี อดีตหนึ่งในฟาร์มส่งไก่ให้บริษัทเบทาโกร จ่ายเงินชดเชยคนงานพม่า 14 คน 1.7 ล้านบาท กรณีใช้แรงงานทาส” โดยโพสต์ประกอบกับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ 597/2560 ซึ่งคดีนี้ในปัจจุบัน แรงงานชาวพม่าทั้ง 14 คน ก็ได้รับเงินชดเชยจากกรณี บริษัทธรรมเกษตร ละเมิดสิทธิแรงงานเรียบร้อยตามคำพิพากษาศาลฎีกาแล้ว

ก่อนที่จะมีการฟ้องคดีนี้ต่อศาลจังหวัดลพบุรี บริษัท ธรรมเกษตรฯ เคยแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน สภ.โคกตูม ให้ดำเนินคดีกับนางสุชาณี ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ แต่พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการจังหวัดลพบุรีมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง เนื่องจากเห็นว่าเป็นการแจ้งข่าวรายงานตามเนื้อหาของคำพิพากษา ประกอบกับเป็นการแสดงความคิดเห็น หรือข้อความโดยสุจริตในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรื่องการดำเนินการอันเปิดเผยโดยศาล ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329(4) และไม่ปรากฏเจตนาโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ ซึ่งจะมีลักษณะทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน จึงทำให้คดีดังกล่าวยุติตามคำสั่งไม่ฟ้องเลขที่ อส.0042(ลบ)/3727

For English Version : Click 

ความคืบหน้าคดี

วันที่รายละเอียดการดำเนินการ
3 มิถุนายน 2562ศาลจังหวัดลพบุรีนัดไต่สวนมูลฟ้อง
18 กรกฎาคม 2562ศาลจังหวัดลพบุรีมีคำสั่งให้ประทับรับฟ้องโจทก์ไว้พิจารณา และมีหมายเรียกจำเลยมาให้การแก้ข้อหาแห่งคดี นัดพร้อมเพื่อสอบคำให้การตรวจพยานหลักฐาน และกำหนดวันนัดพิจารณาในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ตามที่คู่ความและศาลมีวันว่างตรงกัน โดยให้โจทก์นำส่งหมายเรียกให้แก่จำเลย
14 สิงหาคม 2562ศาลจังหวัดลพบุรีนัดพร้อมเพื่อสอบคำให้การ ตรวจพยานหลักฐาน และกำหนดวันนัดพิจารณา และศาลได้กำหนดวันนัดสืบพยานเป็นวันที่ 5,6,7 และ 8 พฤศจิกายน 2562 และจำเลยได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่มีหลักประกัน ตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ข้อ 3 และทำสัญญากับศาลว่าจะมาศาลตามกำหนดนัดศาลทุกครั้ง และเนื่องจากจำเลยมาศาลตามกำหนดนัด ประกอบกับคดีนี้เป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 10 ปี ศาลจึงมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวจำเลยชั่วคราวโดยไม่ต้องมีประกัน แต่ให้ทำสัญญาประกันว่าจำมาศาลตามกำหนดนัด หากผิดสัญญาให้ปรับ 30,000 บาท
5,6,7, และ 8 พฤศจิกายน 2562

ศาลจังหวัดลพบุรีนัดสืบพยาน โดยมีรายละเอียดการสืบพยาน ดังนี้

Witnesses Examination Timetable in English : Click

โดยในวันที่มีการสืบพยานจริง (วันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2562) มีผู้ที่ได้เข้าร่วมการสืบพยานดังนี้ ฝ่ายโจทก์นำพยานเข้าสืบ 1 ปาก คือ นายชาญชัย เพิ่มพล ส่วนฝ่ายจำเลยนำพยานเข้าสืบ 4 ปาก คือ นางสุชาณี คลัวเทรอ จำเลย และยังมี Miss Archana Kotecha นักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญในเรื่องทาสสมัยใหม่ ค้ามนุษย์ และแรงงานบังคับ ดร.พรรษาสิริ กุหลาบ รองคณบดีคณะนิเทศน์ศาสตร์ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย นายประทีป คงสิบ อดีตผู้อำนวยการฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง Voice TV มาเบิกความสนับสนุนการต่อสู้คดีของจำเลยว่าเป็นการทำหน้าที่ในฐานะสื่อมวลชน เป็นการแสดงความคิดเห็น หรือข้อความโดยสุจริตในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรม

และศาลจังหวัดลพบุรีมีคำสั่งนัดฟังคำพิพากษาในคดีนี้วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม :

นางสาววราภรณ์ อุทัยรังษี ทนายความ 092-472-5511

นายสัญญา เอียดจงดี ทนายความ 087-589-4884

3 comments on “คดีนักข่าว Voice TV ถูกบริษัทฟาร์มไก่ฟ้องหมิ่นประมาท กรณีทวิตข้อความเกี่ยวกับคดีแรงงานฟาร์มไก่ 14 คน

  samunchon

  • 24 December 2019 at 5:40 pm

  .
  ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา โดยมีวงเงินประกันตัว 75,000 บาท
  .
  คดีหมายเลขดำที่ อ.118/2562
  ระหว่าง
  บริษัทธรรมเกษตร จำกัด ฝ่ายโจทก์
  น.ส.สุชาณี รุ่งเหมือนพร หรือ นางสุชาณี คลัวเทรอ ฝ่ายจำเลย
  .
  24 ธ.ค. 2562 เวลา 9.00 น. ที่ศาลแขวงจังหวัดลพบุรี
  1
  คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ 597/2560
  ระหว่าง
  บริษัท ธรรมเกษตร จำกัด โจทก์
  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี ที่ 1 กับพวก จำเลย
  .
  จำเลยร่วมทั้ง 14 คนยื่นคำร้องต่อจำเลยที่ 2 ว่า
  .
  โจทก์ไม่จ่ายค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ไม่จ่ายค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลา และดอกเบี้ย
  .
  จำเลยที่ 2 สอบสวนแล้วมีคำสั่ง
  .
  ให้โจทก์จ่ายค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำแก่จำเลยร่วมทั้ง 14 คน
  .
  ค่าจ้างของการทำงาน ค่าทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจำปี กับค่าล่วงเวลาพร้อมดอกเบี้ย เป็นเงิน 1,730,013.04 บาท
  2
  ข้อความในทวิตเตอร์ที่จำเลย
  น.ส.สุชาณี รุ่งเหมือนพร หรือ นางสุชาณี คลัวเทรอ
  เขียนถึงโจทก์
  บริษัท ธรรมเกษตร จำกัด
  .
  กล่าวหาว่าโจทก์ใช้แรงงานทาส
  จึงเป็นการใส่ความโจทก์ต่อบุคคลที่สามโดยประการที่น่าจะทำให้โจทก์ผู้ถูกใส่ความนั้น เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง
  .
  มิได้คำนึงถึงความเสียหายของโจทก์
  จำเลยมีเวลาตรวจสอบคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
  .
  เป็นข้อความที่จำเลยมิได้แสดงโดยสุจริต
  3
  การกระทำของจำเลยจึงไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329 ที่จะไม่มีความผิด และ
  ไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 330 วรรคแรก ที่จะไม่ต้องรับผิด
  .
  มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 จำคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา
  โดยมีวงเงินประกันตัว 75,000 บาท
  .
  🙏❤️💋😘🐸🐠🐬🐞🌐🌀
  Voice TV
  24/12/2019 . ·
  ด่วน ศาลสั่งจำคุกอดีตผู้สื่อข่าว วอยซ์ ทีวี 2 ปี ไม่รอลงอาญา กรณีหมิ่นประมาทฟาร์มไก่
  .

  samunchon

  • 24 December 2019 at 10:12 pm

  .
  ด่วน ศาลสั่งจำคุกอดีตผู้สื่อข่าว วอยซ์ ทีวี 2 ปี ไม่รอลงอาญา
  กรณีหมิ่นประมาทฟาร์มไก่ : Voice TV
  ๑๔๗
  กล่าวหาว่าโจทก์นั้นใช้แรงงานทาส
  แค่จ่ายขาด จ่ายไม่ครบ โกง แน่แน่
  ทำ วันหยุด วัน พักผ่อน โกง แน่แท้
  ศาลเ_็ดตะแม่ ไม่เรียกทาส แล้วเรียกอะไร
  .
  สามัญชน
  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
  🙏❤️💋😘🐸🐠🐬🐞🌐🌀
  https://wp.me/p9aAxd-Hl
  .
  สุชาณี รุ่งเหมือนพร, สุชาณี คลัวเทรอ, Suchanee Rungmueanporn
  .

  samunchon

  • 24 December 2019 at 10:12 pm

  .
  ‘แอมเนสตี้’ จี้รัฐ ‘ปกป้องสิทธิมนุษยชน’
  กรณี ‘อดีตนักข่าววอยซ์ทีวี’ ถูกฟ้องหมิ่น :
  Voice TV
  ๑๔๘
  ข้าแต่ศาลชั้นต้นคนใดเคารพ
  ศาลกระทบ ต่อการคุ้มครองสิทธิไหม
  บรรยากาศน่าหวาดกลัวศาลของไทย
  หมาตัวไหน ไม่กล้า ให้ข้อมูล
  .
  เป็นเหตุให้ ถูกดำเนินคดี และ จำ คุก
  .
  สามัญชน
  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
  🙏❤️💋😘🐸🐠🐬🐞🌐🌀
  https://wp.me/p9aAxd-HE
  .
  #คดีหมิ่นฟาร์มไก่ , แอมเนสตี้ ,แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, สุชาณี รุ่งเหมือนพร, สุชาณี คลัวเทรอ, Suchanee Rungmueanporn
  .

Leave a Reply

Your email address will not be published.