สมาคมนักกฏหมายสิทธิมนุษยชน ร่วมกับมูลนิธิผสานวัฒนธรรม จัดอบรมเสริมสร้างความเข็มแข็งและพัฒนาทักษะทางกฎหมายแก่ชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยง

สมาคมนักกฏหมายสิทธิมนุษยชน ร่วมกับมูลนิธิผสานวัฒนธรรม จัดอบรมเสริมสร้างความเข็มแข็งและพัฒนาทักษะทางกฎหมายแก่ชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยง

18 – 19 ธันวาคม 2560 สมาคมนักกฏหมายสิทธิมนุษยชน ร่วมกับมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ได้ลงพื้นที่บ้านป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาทักษะทางกฎหมายแก่ชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยมีแกนนำชุมชนและชาวบ้านที่ประสบปัญหาด้านกฏหมายและสิทธิมนุษยชน เข้าร่วมราว 60 คน จากหลายพื้นที่ อาทิ บ้านป่าหมาก บ้านป่าเด็ง  บ้านป่าละอูน้อย บ้านป่าละอูบน สวนทุเรียน บ้านปาเกอะญอ บ้านแพรกตะคร้อ บ้านบางกลอย และมีส่วนหนึ่งมาจากอำเภอหนองหญ้าปล้อง และราชบุรี ทั้งนี้ มีวิทยากรจากทั้ง นักกฏหมาย/ทนายความด้านสิทธิมนุษยชน อัยการ สคช. เจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมแลกเปลี่ยน ให้ความรู้และประสบการณ์ ทิพวิมล ศิรินุพงษ์ ผู้จัดการสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

error: Content is protected !!