องกรค์สิทธิมนุษยชน ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ปล่อยตัวชาวบ้านเครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินจากการควบคุมตัวโดยไม่ชอบ

องกรค์สิทธิมนุษยชน ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ปล่อยตัวชาวบ้านเครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินจากการควบคุมตัวโดยไม่ชอบ

แถลงการณ์ เรียกร้องให้ปล่อยตัวประชาชนจากการควบคุมตัวโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และยุติการปิดกั้นการใช้เสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมของประชาชน เผยแพร่ 27 พฤศจิกายน 2560 ตามที่ชาวบ้านเครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน ได้จัดกิจกรรมเดินเท้าจากพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เพื่อสื่อสารต่อสาธารณะถึงความไม่เป็นธรรมและผลกระทบที่ชาวบ้านได้รับจากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา และยื่นหนังสือต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมืองสงขลา ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 โดยวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่เริ่มเดิน เครือข่ายฯได้ยื่นแจ้งการชุมนุมสาธารณะต่อหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรเทพา และวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ได้ยื่นหนังสือขอผ่อนผันการชุมนุมสาธารณะต่อผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาเนื่องจากพึงทราบว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการชุมนุมสาธารณะที่ต้องแจ้งการชุมนุม อย่างไรก็ดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาได้ออกประกาศฉบับลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ให้เลิกการชุมนุมสาธารณะภายในเวลา 18.00

ชวนร่วมงานสิทธิมนุษยชนอีสาน “70 ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน : สิทธิชุมชนอีสานอยู่ตรงไหน?”

ชวนร่วมงานสิทธิมนุษยชนอีสาน “70 ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน : สิทธิชุมชนอีสานอยู่ตรงไหน?”

งานสัมมนาทางวิชาการและเทศกาลสิทธิมนุษยชนอีสาน “70 ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน : สิทธิชุมชนอีสานอยู่ตรงไหน?“ วันที่ 24 พ.ย. 2560 ณ ห้องประชุม D-415 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม(ที่ตั้งขามเรียง) 08.00น. ลงทะเบียน 08.30 น. การเปิดงาน 08.45 น. เสวนาทางวิชาการเรื่อง “สถานการณ์สิทธิมนุษยชนอีสานในปัจจุบัน” วิทยากร : – คุณเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ ผู้ประสานงานกลุ่มนิเวศวัฒนธรรม – คุณสุวิทย์ กุหลาบวงศ์ เลขาธิการ กป.อพช.อีสาน – คุณอ้อมบุญ ทิพย์สุนา สภาองค์กรชุมชนตำบลลุ่มแม่น้ำโขง 7

รับสมัครนักกฎหมายเข้าอบรมหลักสูตรทักษะการว่าความคดีสิทธิมนุษยชน

รับสมัครนักกฎหมายเข้าอบรมหลักสูตรทักษะการว่าความคดีสิทธิมนุษยชน

โครงการอบรมหลักสูตรทักษะว่าความคดีสิทธิมนุษยชน ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2560 หลักการและเหตุผล เนื่องจากสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนพยายามสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนและบริบทปัญหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องทั้งในเชิงสังคมและกฎหมาย และเพื่อให้เห็นภาพการทำงานจริงของการทำงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในประเด็นดังกล่าว จึงเห็นว่า การได้ลงไปในพื้นที่การทำงานจริง การได้ทดลองปฏิบัติ การได้นำความรู้ทางกฎหมายมาประยุกต์ใช้และการเผชิญกับข้อท้าทายกับทัศนคติในเชิงสังคมนั้นจะช่วยให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและนำประสบการณ์จากฝึกทดลองปฏิบัตินี้นำไปต่อยอดในการทำงานของตนเอง วัตถุประสงค์ สร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่ที่สนใจการทำงานในประเด็นสิทธิมนุษยชน ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนกลุ่มชาติพันธุ์  ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้พร้อมฝึกทักษะการทำคดีและว่าความ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนกลุ่มชาติพันธุ์ ผู้เข้าร่วมมีทักษะการทำคดีและการว่าความ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในงานของตนเองได้ การรับสมัคร เข้าไปกรอกใบสมัครที่นี่ ใบสมัคร เปิดรับสมัคร 20-30 พฤศจิกายน 2017 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม 1 ธันวาคม 2017 รับสมัคร จำนวน 10 ท่าน (คัดเลือกจากใบสมัคร) คุณสมบัติ จบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต และสนใจงานด้านสิทธิมนุษยชน และพร้อมที่จะเรียนรู้

เลื่อนฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ครั้งที่ 2 คดีอภิชาติชูป้ายต้านรัฐประหารหน้าหอศิลป์กรุงเทพฯ ปี 2557

เลื่อนฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ครั้งที่ 2 คดีอภิชาติชูป้ายต้านรัฐประหารหน้าหอศิลป์กรุงเทพฯ ปี 2557

วันนี้ ( 16 พฤศจิกายน 2560 ) เวลาประมาณ 10.00 น. ศาลแขวงปทุมวัน นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีที่จ่าสิบเอกอภิชาต พงษ์สวัสดิ์ ถูกดำเนินคดีในความผิดขัดคำสั่ง คสช. ฉบับที่ 7/2557 เรื่องห้ามชุมนุมทางการเมือง และชุมนุมมั่วสุม  ก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 215วรรคแรก มาตรา216 และมาตรา 368 (คดีหมายเลขดำที่ 1097/2559 คดีหมายเลขแดงที่ 9075/2559) ในห้องพิจารณามีตัวจำเลย คือจ่าสิบเอกอภิชาต พงษ์สวัสดิ์ ผู้ติดตามและผู้สังเกตการณ์จำนวนหนึ่ง มารอฟังคำพากษา ส่วนพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุดผู้เป็นโจทก์ไม่มา เวลาเกือบ 10 นาฬิกา ผู้พิพากษาศาลแขวงออกนั่งบัลลังค์

แจ้งข่าว : พรุ่งนี้ (16 พ.ย. 2560) ศาลอุทธรณ์นัดฟังคำพิพากษาคดี “อภิชาต” ชูป้ายคัดค้านรัฐประหารหน้าหอศิลป์กรุงเทพฯ

แจ้งข่าว : พรุ่งนี้ (16 พ.ย. 2560) ศาลอุทธรณ์นัดฟังคำพิพากษาคดี “อภิชาต” ชูป้ายคัดค้านรัฐประหารหน้าหอศิลป์กรุงเทพฯ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ศาลแขวงปทุมวัน ขอเชิญสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีความผิดขัดคำสั่ง คสช. ฉบับที่ 7/2557 เรื่องห้ามชุมนุมทางการเมือง และชุมนุมมั่วสุม  ก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 215วรรคแรก มาตรา216 และมาตรา 368 (คดีหมายเลขดำที่ 1097/2559 คดีหมายเลขแดงที่ 9075/2559)  ระหว่างพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด กับ จ่าสิบเอกอภิชาต พงษ์สวัสดิ์ คดีนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 หลังการรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพียงวันเดียว มีกลุ่มประชาชนจำนวนหนึ่งได้ออกมาทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ในพื้นที่บริเวณหน้าหอศิลป์ฯ เพื่อคัดค้านการรัฐประหาร

error: Content is protected !!