จากมาตรา 21 พ.ร.บ.ความมั่นคงฯสู่คดีอาญา : บทเรียนคดีอยู่ในความสนใจของประชาชน โดย พูนสุข พูนสุขเจริญ

จากมาตรา 21 พ.ร.บ.ความมั่นคงฯสู่คดีอาญา : บทเรียนคดีอยู่ในความสนใจของประชาชน โดย พูนสุข พูนสุขเจริญ

1.คดีร้ายแรงอยู่ในความสนใจของประชาชน ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 พนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องนายมาซับบรี กะบูติง กับพวกรวม 5 คน ในฐานความผิด “ร่วมกันก่ออันตรายโดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือกระทำการใด อันก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตโดยมีความมุ่งหมายเพื่อสร้างปั่นป่วน โดยให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชน สะสมกำลังพลหรืออาวุธอันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเพื่อก่อการร้าย พยายามฆ่าเจ้าพนักงาน ซึ่งกระทำตามหน้าที่โดยไตร่ตรองไว้ก่อน เป็นอั้งยี่ เป็นซ่องโจร มีวัตถุระเบิด ซึ่งนายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครอง ขนย้ายวัตถุระเบิดโดยไม่ได้รับอนุญาต และกระทำให้เกิดระเบิดจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น” ต่อศาลจังหวัดนาทวี จำเลยสี่รายได้ยื่นหลักประกันเป็นโฉนดที่ดินมูลค่ารวม 2,400,000 บาทเพื่อขอปล่อยตัวจำเลยทั้งสี่คน อย่างไรก็ตามศาลได้มีคำสั่งว่า “ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เนื่องจากกรณีเป็นคดีร้ายแรงอยู่ในความสนใจของประชาชน หากปล่อยตัวชั่วคราวเกรงว่าจำเลยจะหลบหนี” 2.มูลเหตุแห่งคดี กระบวนการมาตรา 21 แห่งพ.ร.บ.ความมั่นคงฯและการยื้อเวลาในการฟ้องคดี สำหรับที่มาของจำเลยในคดีดังกล่าวสืบเนื่องจากมีเหตุระเบิดเมื่อวันที่ 2 เมษายน

ชวนนักกฎหมาย/ทนายความเข้าร่วมกิจกรรม H-RIDERS CAMP : กฎหมายเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออก

ชวนนักกฎหมาย/ทนายความเข้าร่วมกิจกรรม H-RIDERS CAMP : กฎหมายเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออก

ชวนนักกฎหมาย ทนายความ เข้าร่วมกิจกรรม H-Riders Camp เราจะมาชวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปฏิติการทางกฎหมายเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออก ซึ่งเป็นประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ถูกจำกัดอย่างมากในสถานการณ์ปัจจุบัน มีประชาชน นักศึกษา นักกิจกรรม และชาวบ้านที่ลุกขึ้นมาใช้เสรีภาพในการแสดงออกในการต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิของชุมชนถูกปิดกั้นและถูกดำเนินเป็นจำนวนมาก เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 27 ตุลาคม 2560 จำนวน 25 คนเท่านั้น ผู้สนใจ สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/NXVJw5vuoq2LTWbq1  จะมีการคิดเลือกและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมวันที่ 29 ตุลาคม 2560 ทางหน้าเพจ facebook : Human Rights Lawyers Association และ Website : https://naksit.net/th

error: Content is protected !!