Menu

ป้ายกำกับ: ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

ความเห็นทางกฎหมายต่อความรับผิดของเจ้าหน้าที่ภายใต้กฎอัยการศึก โดย ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

0 Comments

ตามที่โฆษกของคณะรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (คสช.) […]