Menu

หมวดหมู่: สมัครงาน

ประกาศขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

0 Comments

ประกาศขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการสมาคมนักกฎห […]

สนส. เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการ 1 อัตรา

0 Comments

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการสมาคมนักกฎหมายสิทธิ […]

สนส. รับสมัครเพื่อนร่วมงาน 1 ตำแหน่ง

0 Comments

รู้จักเราก่อน สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) หรือชื่ […]