รับสมัครเจ้าหน้าที่ 1 อัตรา

มาทำความรู้จักกันหน่อยนะ

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) หรือชื่อภาษาอังกฤษ Human Rights Lawyers Association (HRLA) เป็นองค์กรไม่แสวงหากำลัง ไม่ใช่องค์กรสังกัดรัฐ องค์กรของเราก่อกำหนดขึ้นด้วยความต้องการร่วมกันของนักกฎหมาย/ทนายความ รวมถึงคนทำงานด้านสิทธิมนุษยชนกลุ่มหนึ่ง ที่ต้องการให้มีพื้นที่เชื่อมประสานและสนับสนุนการทำงานเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรม ความเป็นธรรมในสังคม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

องค์กรของเราก่อตั้งขึ้นในปี 2551 โดยจดทะเบียนเป็นองค์กรตามกฎหมายในปี 2556 เราให้ทำงานอยู่ 3 ด้านหลักๆ คือ 1) งานเสริมสร้างศักยภาพและเครือข่าย เพราะเราเชื่อว่าหากมีการร่วมมือกัน  จะช่วยให้มีพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ คล้ายกับคำกล่าวที่ว่าคนเดียวหัวหาย หลายคนเพื่อนตายนั้นแหละ 2) งานคดียุทธศาสตร์ เป็นการใช้มาตรฐานทางกฎหมายและการดำเนินคดีเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านทัศนคติของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม แนวปฏิบัติ กฎหมายและนโยบายในภาพรวมที่สอดคล้องกับหลักนิติธรรม และหลักการด้านสิทธิมนุษยชน 3) งานข้อมูล วิชาการและงานสื่อสาร ซึ่งเป็นงานที่จำเป็นในการสนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

ในปัจจุบัน เรามีประเด็นยุทธศาสตร์ในการทำงานอยู่ 5 ประเด็นคือ  (1) การใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือในการละเมิดสิทธิมนุษยชน  บางคนอาจจะเรียกสิ่งนี้ว่าการฟ้องคดีปิดปาก (SLAPPs) (2) ปล่อยตัวชั่วคราว (3) กองทุนยุติธรรม (4) สิทธิในการเข้าถึงทนายความ และ (5) การไต่สวนการตายตามมาตรา 150 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

เราเลยอยากหาเพื่อนที่สนใจมาช่วยเราทำงานในประเด็นเหล่านี้ด้วยกัน

คุณสมบัติที่เราคาดหวัง

๐ จบการศึกษาปริญญาตรีด้านกฎหมาย

๐ สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โดยเฉพาะ Microsoft word ,Microsoft excel ได้ดี และถ้าสามารถใช้งานโปรแกรมอื่น เช่น พวกโปรแกรมด้านกราฟฟิกได้ก็จะดีมาก แต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะ ไม่ต้องกังวล

๐ ตั้งคำถามเป็น เขียนหนังสือได้ ถ้ามีตัวอย่างงานเขียน อยากให้ส่งมาให้เราดูหน่อย เพราะมันจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาของเราด้วย

๐ ถ้ามีทักษะด้านภาษาอังกฤษด้วยก็จะดี แต่ไม่มีก็ไม่เป็นไร ถ้าคุณเจ๋งจริงเราก็อยากได้มาร่วมทีมแหละ

๐ ขยันและอดทน บางครั้งอาจจะพบเจอกับความยากลำบาก เช่น คุณอาจจะต้องทำงานในวันหยุดปกติที่ผู้คนเขาหยุดไปเที่ยวกัน  คุณอาจจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดและพื้นที่ที่ขาดสิ่งอำนวยความสะดวก คุณอาจจะพบกับการกดดันจากสถานการณ์และผู้คน ความขยันและอดทนจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น แต่ไม่ถึงกับต้องจำทนนะ มีปัญหาอะไรเราพูดกันได้แบบตรงๆได้ตลอด

ต่อไปนี้ไม่ใช่คุณสมบัติที่จำเป็น แต่ถ้ามี มันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานและทำให้พวกเราทำงานด้วยกันได้ง่ายขึ้น

๐ ถ้าคุณเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มันจะช่วยทำให้บรรยากาศการทำงานของเราดีขึ้นมาก แต่ไม่ต้องถึงขั้นพูดตลอดเวลาก็ได้นะ

๐ เปิดกว้างและสนใจที่จะเรียนรู้เรื่องต่างๆ อยู่เสมอ งานขององค์กรเรา เป็นการทำงานในเชิงการเคลื่อนไหวเพื่อการสร้างการเปลี่ยนแปลง เราจำเป็นต้องการองค์ความรู้ที่ใหม่ๆและหลากหลายมาสนับสนุนการทำงาน

๐ มีความคิดสร้างสรรค์ บางครั้งเราก็ต้องการความคิดและวิธีการใหม่ๆในการทำงานเพื่อให้งานของเราบรรลุผล

๐ มีทัศนคติที่ดีต่อการแสดงความคิดเห็นและการถกเถียง เราอยากให้คุณกล้าแสดงความคิดเห็น ในขณะเดียวกันก็อยากให้รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของคนอื่น

๐ มีทัศนคติที่ดีต่อเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือไม่ก็เปิดกว้างพร้อมที่จะเรียนรู้ไปด้วยกัน

๐ เรายินดีรับนักศึกษาจบใหม่

บทบาทหน้าที่ เอาหลักๆแล้วกันนะ เพราะงานของเรายืดหยุ่นสูงพอสมควรขึ้นอยู่กับสถานการณ์

๐ ประสานงานกับผู้คนได้ดี ทั้งกับสมาชิกของเราที่เป็นนักกฎหมาย/ทนายความ องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม

๐ ทำงานเกี่ยวกับการจัดการประชุมได้ เช่น จองสถานที่ ฯลฯ

๐ ทำงานเขียนเพื่อการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น ข่าว บทสัมภาษณ์ บทความ รายงาน ฯลฯ

๐ ทำงานข้อมูล เช่น ค้นคว้า รวบรวม บันทึก สัมภาษณ์ ฯลฯ เพื่อสนับสนุนการทำงาน โดยเฉพาะในประเด็นกระบวนการยุติธรรม

๐ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๐ เราพยายามจะเป็นองค์กรที่ให้คุณได้เรียนรู้และเติบโตไปด้วย ดังนั้น หากคุณสนใจงานอื่นขององค์กรที่ไม่ใช่งานหลัก เช่น คุณจบกฎหมายมาและอยากทำงานคดี เราก็ยินดีที่จะส่งเสริมให้คุณเรียนรู้ในงานคดี แต่มีเงื่อนไขว่าคุณก็ต้องบริหารจัดการให้ดี เพื่อไม่ให้กระทบหน้าที่หลัก

ระยะเวลาการจ้าง: ตามระยะเวลาของโครงการ (1 ปี)

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

เงินเดือนตามโครงสร้างองค์กร เริ่มต้นที่ 18,000 บาท ต่อเดือน (หรือตามประสบการณ์การทำงาน)

มีประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การหยุดและการลาเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน สำหรับวันทำงานนั้น ปกติเราจะทำงานอาทิตย์ละ 5 วัน (จันทร์ – ศุกร์) แต่บ่อยครั้งเรามีความจำเป็นต้องทำงานในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ หากมีการทำงานในวันหยุด คุณสามารถจะหยุดชดเชยในวันทำงานปกติได้

เริ่มปฏิบัติงาน: วันที่ 6 มกราคม 2563

การสมัคร: รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2562

วิธีการสมัคร: รบกวนเขียนจดหมายแนะนำตัว พร้อมส่งสิ่งที่คุณคิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการพิจารณาคัดเลือก อาทิ ประวัติการทำงาน การทำกิจกรรม ฯลฯ มาที่ อีเมล hrla2008@gmail.com 

การสัมภาษณ์และแจ้งผล

เราจะคัดเลือกผู้สมัครรอบแรกจากเอกสารที่ผู้สมัครส่งมา ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะได้รับการติดต่อเชิญมาสัมภาษณ์ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *