ความคืบหน้าคดีป่าแหว่ง : พนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้อง ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการ     

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น.นายธีรศักดิ์ รูปสุวรรณ นายเรืองยศ สินธิโพธิ์ 2 ผู้ถูกกล่าวหาและทนายความจากสมาคมสิทธิเสรีภาพและสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ได้เดินทางไปที่สำนักงานอัยการพิเศษ