Menu

เดือน: ธันวาคม 2018

ข้อสังเกตต่อการลงมติเลือก กสม. ชุดที่ 4 ของ สนช.

0 Comments

หลังจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. สภาที่แต่งตั้งโ […]

ปลดล็อคการเมือง แต่ไม่ปลดล็อค ”ดอง” กสม.ชุดใหม่

0 Comments

คสช.ปลดล็อคการเมืองเข้าสู่การเลือกตั้งอย่างจริงจังแล้ว […]

ภาคประชาชนส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธาน สนช. หลังคณะกรรมาธิการสามัญฯ ตรวจสอบประวัติผู้ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กสม. ล่าช้า

0 Comments

จดหมายเปิดผนึก วันที่   ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง  การตรวจ […]

แจ้งข่าว : 6 ธันวานี้ ชาวบ้านชาติพันธุ์กะเหรี่ยง 6 ราย นัดรับเงินชดเชยเยียวยากรณีถูกไล่รื้อและเผาบ้านเมื่อปี 2554  

0 Comments

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ศาลปกครองกลาง ผู้ […]