ฐานข้อมูลคดี

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

คดี 4 แรงงานเมียนมาร์
คดีเกียรติศักดิ์ ช่วงสงครามยาเสพติด

สิทธิชุมชน ป่าไม้ที่ดิน สิ่งแวดล้อม

คดีเผาบ้านกะเหรี่ยงแก่งกระจาน
คดีแม่อมกิ

เสรีภาพในการแสดงออก/ชุมนุม/แสดงความคิดเห็น

คดีอภิชาต ชูป้ายต้านรัฐประหาร