ความเคลื่อนไหว

ข่าวสิทธิมนุษยชน

ศาลอุทธรณ์พิพากษาคดีอภิชาติชู้ป้ายต้านรัฐประหาร ระบุประกาศ คสช. ชอบตาม “ระบอบแห่งการรัฐประหาร” แต่ด้วยจำเลยชุมนุมโดยสงบ จึงให้ยกฟ้องข้อหามั่วสุมฯก่อความวุ่นวาย

ศาลอุทธรณ์เห็นว่าประกาศ ค

Read More »

ความเห็นทางกฎหมาย

รายงานสัมมนา

รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน